Texty písní Shen Yun

 

Cesta do nebe

Lidé světa jsou převážně bohové, kteří sestoupili z nebes
Přišli sem, aby čekali na Cestu a přečetli si zlatou knihu
Ale protože smrtelný svět je příliš nebezpečný
Spadli do propasti, zatímco usilovali o slávu a bohatství
S kým však kdysi dávno podepsali onu přísahu?
Jejich rodina v nebeském království se tolik obává
Sláva, bohatství, posedlost, nenávist – vše se ukáže být prázdným
Pospěš si hledat pravdu, cestu do nebe

Jaký smysl má život?

Kvůli komu jsem tak zaneprázdněn, po celý svůj život?
Sláva, bohatství a láska všechny vedou k bolesti
Nakonec nevím, kdo vlastně jsem
Nebesa mlčí, ponechávajíce mne zmatku
Však teď se všude kolem nás šíří Dafa
Poznání pravdy dokáže usměrnit tuto nezvladatelnou loď
Pravda nás vybízí, abychom dokázali rozlišit dobré od zlého
Nalezli své pravé já a vrátili se do nebes

Volba

Přátelé moji:
To, o čem mluvím, je naděje, již jste dlouho chovali
Pravda vám navrátí vlastní myšlenky
Odkryje vaši paměť, dlouho pokrytou prachem
A pomůže vám naplnit váš dávný slib
Nenechte se klamat lžemi zrozenými z pronásledování
Pravda je klíčem k životu
Doufám, že všechny životy dokáží uniknout neštěstí
Uprostřed boje mezi dobrem a zlem
Božské bytosti naplňují slib

Jediná naděje

Utvářela se celé věky
Pět tisíc let slávy, dnes uprostřed zmatku
Nyní nastává poslední etapa
Protože historie má pravidlo: kde je stvoření, je i zánik
Není to však beznadějné
Stvořitel na lidstvo nezapomněl
Avšak ty musíš na tomto místě iluzí uvidět pravdu
V následovnících Dafa spočívá jediná naděje na spásu

Pěvecká technika Shen Yun
Pěvecká technika Shen Yun