Často kladené otázky

Kdy mohu tleskat?

Obecně se tleská na konci každého výstupu a poté, co konferenciéři dokončí uvedení každého výstupu, tak jak je to obvyklé na představeních Shen Yun po celém světě. Samozřejmě, že pokud se vám líbí konkrétní technika nebo prvek z vystoupení, můžete zatleskat i uprostřed programu. A pokud vám nebude stačit jedna píseň od našich prvotřídních operních pěvců či pěvkyň, můžete zvolat „encore!“ popř. „přídavek“. Kdoví, třeba vám vyhoví...

Co si mám obléct?

Doporučuje se stejný oděv jako na představení klasické opery či baletu. Nebojte se obléknout co nejlépe, činí to večer o to výjimečnější.

Kolik času před představením mám přijet?

Většina divadel svým divákům radí, aby dorazili půl hodiny před zvednutím opony. Ti, kdo přijdou pozdě, budou do sálu uvedeni pouze mezi jednotlivými výstupy.

Nejsem Číňan. Budu obsahu rozumět?

Rozhodně. Každé vystoupení Shen Yun uvádí dva konferenciéři ve dvou jazycích – čínštině a domácím jazyku, a ti vás provedou představením a poskytnou potřebné informace, abyste si mohli každý výstup užít. Slova písní budou také přeložena do češtiny a objeví se na plátně. Navíc lze najít krátkou informaci o každém výstupu a umělcích v programové knize, která se bude prodávat před představením a o přestávce.

Proč by se mi mělo líbit čínské představení?

Líbí se vám nádherné kostýmy, krásná hudba a bombastické taneční techniky? Pak se vám bude představení zaručeně líbit! A nejenom to. Univerzální náměty o soucitu, odvaze, duchovnu a naději jsou typickou známkou Shen Yun.

Jak je představení dlouhé?

Typické představení Shen Yun tvoří sestava krátkých výstupů, z nichž každý trvá několik minut. Společně s několika sólovými výstupy zpěváků a instrumentálním sólem trvá celé vystoupení kolem dvou hodin s 15 – 30minutovou přestávkou.

Mohu fotografovat a nahrávat?

Fotografie a nahrávání jakéhokoliv druhu je na představení Shen Yun přísně zakázáno. Fotografie a nahrávání ruší naše účinkující, a to i bez použití blesku. Tanečníci je vidí! Kromě toho to ruší umělecký zážitek ostatních diváků a porušuje to zákony o autorských právech. Personál divadla a ostraha mají instrukce zasáhnout v případě, že takovéto porušení zákazu spatří.

Co to Shen Yun znamená?

Doslovný překlad zní: Krása tančících nebeských bytostí.

Jak představení vypadá?

Představení Shen Yun sestává ze souboru skupinových tanců a 3 – 4 pěveckých sól nebo instrumentálního přednesu. Každý taneční výstup má své vlastní téma, vlastní příběh a vychází z určitého etnického, regionálního nebo dynastického pozadí. Jádrem představení je klasický čínský tanec, který doplňují oslňující kostýmy, úchvatná digitální projekce a orchestr kombinující klasické západní a čínské nástroje.

Je to vhodné pro děti?

Obecně řečeno je Shen Yun vhodný pro lidi každého věku. Na naše představení často chodí děti, které si každý rok oblíbí jiné výstupy, např. ten o Opičím králi. Přiveďte prosím pouze děti, které vydrží sedět po celou dobu představení, aniž by vyrušovaly druhé. Některá divadla a pořadatelé vyžadují minimální věk pro účast na představení, který může být například šest let.

Máte orchestr?

Každé představení Shen Yun je doprovázeno jedním z našich unikátních orchestrů, které kombinují západní symfonické nástroje s tradičními čínskými.

Vy nesídlíte v Číně?

Posláním Shen Yun je obnovit 5 000 let čínské kultury inspirované bohy. Toto kulturní bohatství bylo naneštěstí v posledních šedesáti letech ničeno a začleňováno do kultury Komunistické strany Číny. Teprve mimo Čínu mají umělci Shen Yun možnost se svobodně vyjádřit a zobrazit svou tradiční kulturu. Jejich odvaha promluvit je nedílnou součástí ducha Shen Yun.