Questions and Answers

O představení

Vezmeme vás na cestu do skvostných období čínské historie a také do jejích nedávných let. Prostřednictvím klasického čínského tance, živé hudby a úžasných digitálních kulis přinášíme na jeviště prastaré příběhy a legendy, etnické a lidové tance, padouchy a hrdiny. Můžete se těšit na neobyčejný zážitek. Zážitek, který vás nejen pobaví, ale také obohatí a inspiruje.

Samotné představení Shen Yun trvá zhruba dvě hodiny a do něj je ještě včleněna přestávka. Představení tvoří kolem patnácti krátkých tanečních čísel, která se liší svým tempem i stylem. Některá vystoupení zobrazují příběhy z prastaré čínské historie a mytologie, některá se zaměřují na současnou čínskou historii a jiná zobrazují taneční formy různých dynastií.

Taneční čísla doprovází originálními skladbami živý orchestr. Každé vystoupení stručně uvádějí konferenciéři ve dvou jazycích, kteří vám jednotlivá čísla blíže osvětlí. Mezi taneční čísla jsou pro zpestření zařazena dvě až tři sólová pěvecká či instrumentální vystoupení.

Produkce Shen Yun jsou nezapomenutelné díky kombinaci hudby, tance, zářivých kostýmů a animovaného pozadí, jež obsahuje i několik překvapení!

„Shen“ znamená nebeský či božský a „Yun“ lze přeložit jako cítění nebo rytmus. Jaké by to asi bylo, kdyby k nám na zem sestoupily božské bytosti a tančily před našima očima? To je ten smysl.

Takže celý výraz Shen Yun znamená „Krása tančících nebeských bytostí“. Zní to kouzelně, že? A také že je!

V podstatě se nemusíte připravovat vůbec. V divadle jsou k dispozici programové knihy, které vás uvedou do každého vystoupení a umožní vám tak prohloubit si zážitek. Dvojice konferenciérů vám stručně představí taneční čísla, něco málo řekne i o klasickém čínském tanci, složení unikátního orchestru a dalších aspektech souvisejících s představením a kulturou.

Ale samozřejmě, pokud se chcete dozvědět více už předem, doporučujeme vám prohlédnout si naše webové stránky. Sekce „O Shen Yun“ vám dá dobrý přehled o tom, co očekávat od představení, provede vás úžasnou taneční formou klasického čínského tance a misí Shen Yun. Sekce „Zajímavosti“ je bohatou studnicí informací o různých legendách, historických postavách, kostýmech, dynastiích atd. Určitě se k ní vraťte i po představení.

Určitě ano. Ve skutečnosti složení našeho publika odráží typické publikum divadel, ve kterých vystupujeme. V každém představení jsou navíc konferenciéři, kteří vás jím provázejí a zároveň tak poskytují znalosti, které vám umožní odnést si hluboký zážitek. Programové knihy obsahují uvedení jednotlivých vystoupení, a navíc jsou přeloženy i texty pěveckých sólových čísel, jež se zobrazují na pozadí scény.

A hlavně, tanec a hudba jsou univerzálními jazyky, které překračují kulturní a jazykové bariéry. Typické témata Shen Yun jako soucit, odvaha a naděje jsou rovněž univerzální. Pokud máte rádi krásné kostýmy, podmanivou hudbu, taneční techniky plné přemetů a výskoků, příběhy chytající za srdce a vzrušující legendy, bude se vám Shen Yun líbit.

(Podívejte se, co o našich představeních po celém světě řekli sami diváci.)

Samotné představení Shen Yun trvá zhruba dvě hodiny a do něj je ještě včleněna přestávka.

Ano. Každé představení Shen Yun doprovází jedinečný orchestr, jenž kombinuje západní symfonické nástroje s tradičními čínskými, jako například dvoustrunné erhu, drnkací pipa a mnoho různých perkusí. Orchestr Shen Yun je jediný na světě, který trvale obsazuje tyto dvě kategorie nástrojů. Dokázal to, o co se mnozí pokoušeli, a neuspěli – spojit dvě odlišné hudební tradice do jednoho harmonického zvuku.

Shen Yun má sídlo v New Yorku, protože obnovovat tradiční čínskou kulturu lze pouze mimo Čínu.

Je to kvůli tomu, že během posledních 70 let se vládnoucí komunistická strana pokouší systematicky zničit tradiční čínskou kulturu a nahradit jí vlastním pojetím kultury. Především tzv. kulturní revoluce v šedesátých a sedmdesátých letech nechala balancovat tradiční čínskou kulturu na pokraji existence, obzvláště její duchovní odkaz.

Ale v roce 2006 se v New Yorku dala dohromady skupina čínských umělců z různých koutů světa, kteří měli klasickou průpravu, aby zde započala svou misi – obnovu tradiční čínské kultury prostřednictvím jevištního umění. Mnozí z nich měli skvělou kariéru anebo byli uměleckými špičkami v Číně, ale zjistili, že tradiční kulturu tam nelze přivést na scénu – ne pod režimem, který se jí desítky let snaží zničit. A tak založili Shen Yun v New Yorku, kde můžou svobodně tvořit, vystupovat a znovu objevovat ztracené dědictví a podělit se o něj se světem.

Většina našich choreografů a skladatelů je přímo z Číny, zatímco tanečníci jsou většinou etničtí Číňané z USA, Kanady, Austrálie, Tchaj-wanu, Japonska nebo také přímo z Číny. Hudebníci jsou velmi unikátním uskupením z Číny, USA, Německa, Španělska, Arménie, Bulharska a mnoha dalších zemí.

Paradoxně, zatímco Shen Yun oslavuje tradiční čínskou kulturu po celém světě, v Číně vystupovat nemůže. A nejen to. V Číně neuvidíte ani podobné představení. Shen Yun by tam vystupoval rád, ale Komunistická strana Číny to nechce dovolit.

Samozřejmě, v Číně je mnoho představení, která se jeví jako tradiční, ale po desetiletích politických kampaních útočících na kulturní dědictví byla ochuzena o svou niternou podstatu. Jednou z věcí, která dělá Shen Yun tak unikátní, je to, že kromě uměleckého mistrovství a krásy na povrchu zůstává věrný i duchovnímu základu čínské civilizace – myšlenkám, jako je harmonie mezi Nebem, Zemí a lidstvem.

Ale právě tento aspekt čínských tradic se pokouší komunistický režim zničit. Obnovu této tradice a Shen Yun vnímá jako hrozbu, a tak tam Shen Yunu nedovoluje vystupovat.

A co víc, umělecký tým Shen Yun považuje umění nejen za médium pro šíření krásy a tradic, ale také v něm vidí humanitární aspekt. Každý rok Shen Yun zařazuje do programu alespoň jedno taneční číslo týkající se velmi citlivého tématu v Číně, takového, který se zatím nikdo jiný neodvážil zobrazit – jde o příběh Falun Gongu (viz níže). Myslíme si, že tohle je velmi důležitý příběh, který stojí za to převyprávět. A zároveň je to dalším důvod, proč v Číně nemůžeme vystupovat.

Nicméně, Číňané, kteří si to mohou dovolit, běžně létají do Tchaj-peje, Tokia, Los Angeles nebo do jiných měst, aby tam Shen Yun zhlédli. Bezpočet dalších nám píše na webové stránky, aby zde vyjádřili naději, že Shen Yun přijede brzy i do Číny.

Falun Dafa je známý i jako Falun Gong (Fa-lun Kung). Je to praxe, jež kombinuje učení sebezušlechťování a meditační cvičení. Učení se zaměřují na tři hlavní principy – pravdivost, soucit a toleranci. Umělci Shen Yun praktikují Falun Dafa a zároveň je tato praxe zdrojem inspirace pro naše představení.

Jak Čína, tak západní společnost mají umělce, kteří svou práci propojují se spiritualitou. Ve staré Číně umělci praktikovali meditaci a hledali vnitřní klid a spojení s vesmírem. Věřili, že aby dokázali vytvořit skutečné umění, musí pracovat na svých ctnostech a vnitřní čistotě. A tuto tradici dnes následují i umělci Shen Yun.

Možná jste už slyšeli o pronásledování Falun Dafa v Číně. Začalo to v roce 1999, kdy jste mohli každé ráno v parcích po celé Číně vidět desítky milionů lidí praktikujících cvičení Falun Dafa. Ale komunistická strana se zalekla takové popularity a nezávislého myšlení mimo její kontrolu a spustila celonárodní pronásledující kampaň s cílem zničit tuto praxi. Další skutečností bylo, že počet praktikujících Falun Dafa byl větší než počet členů Komunistické strany Číny.

Dnes, i po 20 letech násilí, mučení, zatýkání a vraždění, zůstávají tito lidé pevní ve své víře a pokračují v nenásilném odporu. Tým Shen Yun přináší jejich příběhy i na světová jeviště. Miliony diváků jsou pohnuti odvahou těchto lidí a jejich odkazem naděje.

Jsou pro to dva důvody. Jedním je, že oni sami praktikují Falun Dafa – systém jemných meditačních cvičení a učení o sebezušlechťování. A protože z něj mají prospěch, cítí, že je to něco, co stojí za to sdílet s ostatními.

Druhým a nejdůležitějším důvodem je to, že dobří lidé v Číně, kteří se této praxi věnují, jsou tam velmi tvrdě pronásledovaní. Kdybyste dnes v Číně šli do parku a začali cvičit Falun Dafa, budete zatčeni a dost možná i mučeni nebo zabiti.

Dokonce i někteří umělci z řad Shen Yun byli sami zatčeni i mučeni anebo se něco takového stalo jejich členům rodiny – jen proto, že praktikovali Falun Dafa. Někteří z tanečníků, které vidíte na jevišti, vystupují s radostí a vášní, ale v čínských zadržovacích táborech umučili jejich rodiče. Pro ně je to až příliš skutečné. Cítí, že musí svým příbuzným a lidem v Číně pomoci.

Jedním důvodem je, že se pokoušíme garantovat divákům dobrý výhled na scénu z každého sedadla. Druhým je, že Shen Yun má obrovskou produkci. Každý náš soubor má přes 80 členů – tanečníků, hudebníků, kteří pracují na plný úvazek, zpěváků, konferenciérů a technický tým. V každé sezóně se pro jeden soubor ručně vyrábí přes 400 kostýmů (a to v New Yorku!), nemluvě o digitálním pozadí. A také cestujeme – protože se snažíme přinést představení do každého koutu Země, zřídka zůstáváme v některém městě více než několik dní. To je dost jiné než u show, která někde zůstává několik týdnů či měsíců.

A také vytváříme každý rok novou produkci! To znamená každým rokem světovou premiéru s novou choreografií a hudebními skladbami, novými kostýmy, designy digitální projekce apod. Pokud uvážíte, kolik je u nás angažovaných kreativních umělců a účinkujících umělců, jde o uměleckou kvalitu v neporovnatelném měřítku.

A je zde ještě něco dalšího. Naši diváci mluví o tom, že: Nelze to srovnat s jinými druhy zábavy. Například, pokud s sebou vezmete dítě, porovnejte cenu vstupenky na Shen Yun s tím, co investujete do jejich vzdělání, kulturních a uměleckých aktivit, zdravého vývoje a vytvářením vzpomínek, které jim zůstanou na celý život. A někteří řekli, že povznášející energie představení a pocit naděje, který ve vás zůstane, jsou ve skutečnosti neocenitelné.

Naše oddělení kostýmů vyrábí každou sezónu tisíce kusů oblečení, pokrývek hlavy, bot a jiných doplňků. Taneční kostýmy Shen Yun jsou většinou odrazem tradičního oblečení různých čínských dynastií, unikátních stylů více než 50 etnických skupin žijících v Číně a božskými rouchy z folklóru a mytologie. Po výběru jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro tančení.

V procesu tvorby čerpají kostyméři Shen Yun z bezpočtu tradičních vzorů. Od nadpozemsky krásných hávů nebeských víl přes císařova dračí roucha až po roztomilé „květináčové“ boty. Každý kus je ručně vyráběný a šitý na míru ve státě New York v USA.

Hudební skladby Shen Yun jsou psané na míru tanečním číslům, jež jsou každý rok zcela nová. Stejně tak to platí o doprovodu sólových pěveckých a instrumentálních čísel.

Shen Yun má několik specializovaných skladatelů, kteří čerpají inspiraci z rozsáhlé čínské historie a regionů a také mají své vlastní hudební nápady.

Každá skladba je složena s ohledem na perfektní propojení východních a západních nástrojů a pak puntičkářsky sladěna s taneční choreografii a digitálním pozadím na jevišti. Hudbu máme vždy „live“.

Krátká taneční čísla jsou malými ukázkami z čínské historie. Můžou být o legendárním Žlutém císaři, nebo jsou to příběhy z moderní doby, různí hrdinové, božstva a zajímavé postavy, které se v Číně objevily v průběhu tisíciletí dynastií.

Unikátní vlastností čínské civilizace je, že její historie se předávala velmi detailně po 3000 let. To poskytuje týmu Shen Yun bohatý zdroj materiálů, díky nimž lze tuto prastarou kulturu obnovovat na jevišti jednadvacátého století.

Tato mini dramata, trvající do deseti minut, zobrazují nadčasové legendy, dávné hrdiny, klasická literární díla, nebeské ráje a další. Každý tanec ztělesňuje a oslavuje ctnosti, které přetrvávaly v srdci čínské civilizace po tisíce let: loajalitu, odvahu, soucit a úctu.

Ne, není. Tanečníci Shen Yun předvádějí klasický čínský tanec a také širokou škálou tradičních čínských etnických a lidových tanečních stylů.

Zatímco balet má své historické kořeny v evropské kultuře, klasický čínský tanec pochází z tradiční čínské kultury. Klasický čínský tanec má svůj vlastní systematický výcvik a zahrnuje mnoho typů přemetů, salt, otoček, výskoků a pohybových technik, které historicky nebyly částí baletu. Tento tanec je tak starý jako samotná čínská civilizace a obsahuje její mnohé hluboké kulturní tradice. Pohyby jsou zde nesmírně expresivní a díky tomu lze tancem jasně zobrazovat postavy a pocity.

Předvádět klasický čínský tanec v jeho nejčistší podobě je typickým znakem Shen Yun. Ve skutečnosti žádný jiný umělecký soubor ještě na světové jeviště nepřinesl klasický čínský tanec v jeho čiré podobě.

(Přečtěte si 7 rozdílů mezi baletem a klasickým čínským tancem)

Možná vás naše odpověď překvapí! Není to tak, že v klasickém čínském tanci je akrobacie. Ve skutečnosti akrobacie vychází z některých technik klasického čínského tance.

A nejenom to. Olympijští gymnasté, obzvláště ti, co provádějí sestavy na zemi, si také propůjčili pohyby z klasického čínského tance. Jak je to možné? Jak se klasický čínský tanec vyvíjel v průběhu několika tisíc let, „vzdušné techniky“ se staly jeho hlavní součástí – a jsou to právě tyto prvky, které můžete vidět v gymnastice či akrobacii.

V sedmdesátých letech předvedli čínští gymnasté takovéto přemety a salta na mezinárodních soutěžích a představili je tak světu. Časem si některé umělecké formy tyto techniky osvojily: gymnastika, akrobacie, roztleskávačky a dokonce i moderní balet jich obsahuje několik.

Takže až tyto úžasné přemety uvidíte na jevišti, pamatujte, že nejde o akrobacii, ale o klasický čínský tanec.

I když představení neobsahují čínská bojová umění, mají klasický čínský tanec a bojová umění něco společného.

Když se před pár tisíciletími poprvé objevilo čínské bojové umění, jeho přemety a techniky ohromně obohatily jiné staré umělecké formy, včetně opery a tance. Některé pohyby původně určené pro boj se transformovaly coby prostředek pro potěšení oka jak při příležitostech neformálních slavností, tak pro velké císařské oslavy.

V představeních Shen Yun neuvidíte jen pohyby podobající se bojovému umění, ale také tradiční zbraně jako hole, kopí, meče a další, které se používají jak v bojových uměních, tak v čínském tanci.

Více o podobnostech a odlišnostech čínského tance a kung-fu se dočtete v Kung-fu a čínský tanec: Dávno ztracení sourozenci?)

Každý rok přichází Shen Yun ze zcela novým programem. Formát zůstává stejný, ale choreografie, hudba, písně, kostýmy, digitální pozadí, příběhy, to vše je zcela nové.

naplánujte si vaší návštěvu

Vzhledem k dodatečným procedurám týkajícím se covidových nařízení přijďte prosím do divadla ALESPOŇ HODINU PŘEDEM. Představení začíná včas – je uceleným zážitkem – nenechte si ujít žádnou z jeho částí, nemluvě o začátku!

Obchodní partneři by měli mít večerní šaty nebo sako. Může být i smoking nebo róba či kostýmek. Doporučujeme obléct si něco, v čem vypadáte a cítíte se nejlépe. Jdete na speciální událost, tak proč se podle toho i neobléct? A kdo ví, možná se budete ve foyer fotit při „panelu“ Shen Yun a sdílet své fotky na Facebooku či Instagramu – a to určitě budete chtít vypadat dobře.

Samozřejmě, jakmile se vám podaří koupit si vstupenku! A teď vážně... Obvykle naše publikum tleská po skončení jednotlivých čísel a také po jejich uvedení konferenciéry. Samozřejmě, jestli vás nadchne nějaká část během tanečních čísel, není problém zatleskat také. (Výjimkou jsou sólová vystoupení, kde by se to stát nemělo.)

Rodiny tvoří podstatnou část našich diváků a jsou mezi nimi i děti. Těm se obzvláště líbí výstupy, jako je Opičí král anebo nezbední mniši. Myslete však prosím i na diváky vedle vás a zvažte, zda dokáže vaše dítě sedět celé představení bez toho, aby rušilo ostatní. V tomto smyslu divadla obvykle nedovolují vstup dětem mladším čtyř nebo pěti let. Tuto informaci můžete najít v informačních textech u každého města na pravé straně u „Informací o představení“.

Je nám líto, ale to nelze. „A co mobilní telefony?“ Ani to ne. „A co...“ Bohužel. Fotografování a nahrávání jakéhokoliv druhu jsou přísně zakázáno. Fotografování a natáčení totiž ruší naše umělce – a to i bez blesku. A také to vyrušuje diváky kolem vás, kteří si chtějí představení vychutnat. A také je zde ve hře porušování autorských práv. Zaměstnanci divadla a ostraha berou tyto věci velmi vážně.

Ostatní

Ano, ve většině divadel je můžete najít ve foyer před představením a po něm a také během přestávky. Anebo je lze zakoupit na https://www.shenyunshop.com/.

DVD z tanečních čísel k dispozici nemáme. Je to kvůli tomu, že věříme, že úplně si vychutnat tance, kostýmy, animované pozadí a živý orchestr lze jen osobně v divadle.

Představení naživo vytváří energii, kterou nemůže zachytit žádná nahrávka. A proto záznamy našich představení neprodáváme. Rádi bychom, abyste si Shen Yun užili všemi smysly.

Ale možná vás potěší, že prodáváme DVD a CD Symfonického orchestru Shen Yun. Jde o live nahrávky koncertů, ve kterých hraje 100-členný symfonický orchestr oblíbené originální skladby Shen Yun spolu s klasickými mistrovskými díly, která určitě znáte. Jsou k dispozici na https://www.shenyunshop.com/collections/dvds-cds.

Ano, máme CD a DVD Symfonického orchestru Shen Yun, který hraje originální hudbu Shen Yun z tanečních produkcí, pěvecká a instrumentální sóla doprovázená orchestrem a vybraná klasická mistrovská díla. Tato CD jsou k dostání na shop.shenyun.com.

Máme měsíční newsletter. Je plný novinek, videí, příběhů, blogů, fotek, rozhovorů s umělci a nahlédnutím do zákulisí. Můžete se přihlásit k odběru zde.

V to doufáme! Můžete se podívat na stránku turné, najdete tam města, ve kterých letos vystupujeme. Anebo máme také pomůcku „Upozorni mě“, ve které si vyberete město a automaticky vás upozorníme, když se k vám bude Shen Yun blížit. K této službě se můžete přihlásit zde.