Mongolské pastviny

„Nebe je sytě modré a krajina bez hranic.

Vítr si pohrává s mladou trávou, v dáli se pasou ovce a krávy.“

Tyto verše z klasické čínské básně napsané před více než 1 500 lety popisují ráz mongolských stepí. Lidé, kteří v této rozlehlé stepi žijí, jsou známí především svým blízkým vztahem k přírodě, radostnými písněmi a tanci, lukostřeleckým uměním a skvělými jezdeckými schopnostmi.

Jejich tradičním příbytkem je jurta, která se částečně podobá týpí severoamerických indiánů. Život v jurtách umožňuje mongolským pastevcům vést na nekonečných pláních Mongolska nespoutaný kočovný život.

Odehrávají se zde i každoroční letní slavnosti známé jako Nádam. Jejich součástí je tradičně zápas, jízda na koni, soutěže v lukostřelbě a také zpěv a tanec. To vše má vyjádřit přátelství mezi kmeny a zároveň být modlitbou za úspěšný a hojný rok.

Nebeské výjevy
Mongolský tanec
Mongolský etnický oděv
Scenérie jihozápadní Číny
Dynastie Yuan