Čínské oděvy Han

Zdaleka největší národnostní skupinou Číny jsou Hanové. A tak není divu, že čínský jazyk (yu) nese název Han-yu a čínskému oblečení (fu) se říká Han-fu. Ve skutečnosti se ale tradiční čínské oděvy od dynastie k dynastii ohromně liší.

Hanfu existuje ve stovkách variací. Tyto oděvy obecně sestávají z volných rouch, širokých rukávů a plochých, otevřených límců přehnutých na pravou stranu. Místo knoflíků nebo šňůrek se používaly hlavně šerpy. Vysoké klobouky a široké šerpy jsou charakteristickými znaky učenců a úředníků. Oblečení Hanfu bylo nesmírně všestranné a dobře se nosilo.

Zároveň byly tradiční čínské oděvy vážnou záležitostí. Správné oblečení dodávalo lidem punc kultivovanosti a důstojnosti. Ztělesňovalo ctnosti starobylé Číny a přispívalo ke kulturnímu vnímání vlastního já.

V Knize proměn neboli Yijing je pasáž opěvující tři svrchované panovníky – Žlutého císaře, Yaa a Shuna. V textu stojí, že „vládli s pažemi zavěšenými v rukávech“. Tito prvotní vladaři si cenili harmonie mezi nebem a zemí. Výsledkem bylo, že v zemi vládl téměř po celou dobu mír. Tito panovníci spravovali zemi bez obav a mohli tak – a to doslova – s rukama schovanýma sledovat, jak léta plynou.

V jiných historických záznamech se můžeme dočíst, že Konfucius si vysoce cenil vévody Huana z kraje Qi. Tento vévoda viděl vnitřní sváry v zemi, které přímo ohrožovaly její stabilitu, a tak přesvědčil ostatní vladaře, aby společně bojovali proti barbarům, místo toho, aby bojovali mezi sebou. Standardizoval ve svém království styl oblékání a rozšířil tato pravidla k devíti dalším panovníkům, čímž je sjednotil.

Z těchto pravidel se postupně vytvořil styl oblékání a stala se pro Čínu standardem na další tři tisíciletí.

Poznejte: Michelle Ren
Dynastie Han