Taoistická metla

V mnoha tanečních číslech Shen Yun můžete narazit na postaršího taoistického mudrce s bílými vlasy a dlouhým vousem, jak učí své žáky a hrozivě mává metlou. V románu Putování na západ má Opičí král taoistického mistra a stejně tak nalezneme taoisty i v příbězích Shen Yun Sen, který se rozplynul, Rozpolcení hory a v některých úvodních číslech. Ale k čemu ta metla je?

Taoistická metla je vyrobena ze zvířecích žíní a konopných vláken, které spojuje dřevěná rukojeť. Taoističtí kněží a mniši ji s sebou nosí na svých duchovních cestách. Zen-buddhističtí opati také používají při kázání metlu. Metly tak symbolizují vznešenost a vážnost duchovního učení.

V taoistické kultuře se věří, že metly mají moc odehnat pozemské touhy a světské myšlenky, a tak pomáhají kultivujícím překročit říši smrtelníků. O taoistické metle se také říká, že je kouzelným nástrojem, jenž dokáže odhánět démony a zlé duchy tak, jako když zametáte špínu.

Metla je také velmi známá čínská zbraň. Metla z koňského ohonu se často objevuje ve wudangském kung-fu. Mistrovské umění v ohánění se metlou poskytuje možnosti sebeobrany. Bojové umění s tímto nástrojem má unikátní formu a pohyby. Jsou jak měkké, tak i tvrdé, uhlazené a neomezené. Taková praxe nevyžaduje jen mrštnost, ale také soulad temperamentu a ducha.

Tykev
Čínské válečné vozy
Tykev
Rozpolcení hory
Posvátné síně a svaté chrámy
Čínské válečné vozy