Nebeská roucha

Protože Shen Yun Performing Arts prezentuje čínskou polobožskou kulturu, často lze na jevišti vidět nesmrtelné a božské bytosti, jako jsou Buddhové či Taové. Po staletí je zobrazování těchto nebeských bytostí neoddělitelnou součástí čínských lidových tradic, od mýtů a legend až po umělecká díla.

Staré čínské rčení praví: „Každá dynastie má svůj vlastní dvůr.“ V dávných dobách lidé věřili, že na Zemi sestoupili v různých obdobích nesmrtelní z nebeských rájů a převtělili se jako lidské bytosti. Stali se z nich císaři nebo úředníci různých dynastií a utvářeli svá území a kulturu. Přinesli si s sebou pro lidstvo nebeské dary – moudrost filosofů, dovednosti a vynálezy, díky nimž pak dynastie prosperovaly. Jedním z takových darů byl i nebeský oděv.

Proto se říká, že tradiční čínská roucha jsou inspirována nebesy a právě díky tomuto výjimečnému spojení jsou historické oděvy Han tak mnohotvárné a vzhledově bohaté. Některé z těchto nebeských oděvů lze vidět na freskách jeskyní Mogao (Mo-kao) u města Dunhuang (Tun-chuang).

Tato vláda nebes trvala od dob Tří vznešených a Pěti císařů až do pozdní dynastie Ming, což je 5000 let. I když pozemští krejčí dělali, co mohli, aby napodobili nebeská roucha co nejvěrněji, sotva se mohli takové kráse přiblížit. 

Shen Yun ve svých tanečních číslech často zobrazuje božské výjevy, v nichž jsou bytosti jako nebeské víly, Buddhové, Bódhisattvy, Taové či jiná božstva oděna do svých typických hávů. Někdy, podle starobylé tradice, dokonce sestupují na Zemi.

Nebeské výjevy
Posvátné síně a svaté chrámy
Čínské oděvy Han
Mandžuský oděv