Nebeské výjevy

Podobně jako evropští mistři malovali fresky a malby s nebeskými motivy na stěny katedrál a paláců, i starodávní čínští umělci vytvářeli díla s nadpozemskými motivy na stěnách jeskyní a klášterních zdí. Zatímco buddhistická tradice klade důraz především na žlutou barvu, taoistická tradice dává přednost purpurové. Jednotlivá božstva buddhistického a taoistického panteonu, stejně jako říše, kterým vládnou, mají svůj vlastní a bohatý způsob zobrazování.

Projekce Shen Yun tyto nebeské ráje zachycuje v celé jejich bohatosti a kráse. Buddha, jenž sedí na lotosovém květu, promlouvá svými posvátnými gesty rukou. Vyzařuje soucitnou vřelost a přináší mír, radost a úctu všem bytostem v jeho zlatém světě.

Scenérie jihozápadní Číny
Mongolské pastviny
Nebeská roucha
Posvátné síně a svaté chrámy
Jiangnanská scenérie
Starověké signální věže