Hu neboli dvorská destička

Co jsou ty tyčovité předměty, jež někdy drží dvorní úředníci v tancích Shen Yun? Jsou to císařské destičky, které se používaly podobně jako dnešní tablety na firemních schůzích – k zaznamenávání instrukcí a poznámek šéfa, tedy v tomto případě císaře.

Těmto tenkým destičkám se říká hu. Když císař svolal shromáždění, státní úředníci často drželi v obou rukou hu. Dvořané zaznamenávali na tyto destičky císařovy příkazy a oficiální zprávy.

Klasická Kniha obřadů se o hu rozepisuje velmi detailně. Destička byla vyrobena z jadeitu, slonoviny či bambusu – použitý materiál odrážel výšku postavení úředníka. Musela být přesně dvě stopy a šest palců dlouhá a tři palce široká (podle staré čínské míry, kde stopa měřila přibližně 23 cm).

Destička byla buď obdélníkového tvaru s širším vrškem a zúženým spodkem, nebo měla zaoblený vršek a obdélníkový spodek. Tělo destičky bylo také po celé délce od vršku po spodek mírně zakřivené.

Hu se přestala používat se zánikem dynastie Qing (1644–1911/12). Mandžuští císaři ji už nevyužívali.

Toto dědictví však dále pokračuje, a to nejen v tancích Shen Yun. Narazit na něj můžeme také v taoistických lidových tradicích, v nichž se vypráví o nesmrtelných, kteří používali hu jako kouzelný nástroj.

Tykev
Čínské zbraně
Taoistická metla